கொசுக்கள் n-COVID19 வைரஸ் தொற்று நோயைப் பரப்புவதில்லை

n-COVID19 வைரஸ் மனித உடல்களின் சுவாச மண்டலத்தை பாதிக்கிறது மற்றும் தொற்றுநோயை ஏற்படுத்துகிறது. கொசுக்கள் டெங்கு மற்றும் சிக்குன்குனியா போன்ற பல்வேறு நோய்களை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிந்தாலும், அவை n-COVID19 வைரஸ்களை எடுத்துச் செல்வதில்லை. n-COVID19 நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களைக் கடிக்கும் கொசுக்கள் பிற நபர்களுக்கோ அல்லது விலங்குகளுக்கோ வைரஸைக் கொண்டு செல்லும் திறன் கொண்டவை அல்ல.  n-COVID19 மூக்கு சார்ந்த நாசி வெளியேற்றம், உமிழ்நீர், இருமல் அல்லது வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபரின் தும்மிகள் மூலம் பரவுகிறது. இன்றுவரை, கொசுக்கள் மூலம் வைரஸ் பரவக்கூடும் என்ற கூற்றை ஆதரிக்க எந்த அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. தொற்றுநோயிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள, பாதிக்கப்பட்ட எவரிடமிருந்தும் சமூக விலகலைப் கட்டாயமாக பின்பற்றவும். சமூக விலகல் என்பது நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பைத் தவிர்ப்பது அல்லது நோயின் அறிகுறிகளைக் காண்பிப்பதைக் குறிக்கிறது. உலக சுகாதார அமைப்பின் கூற்றுப்படி, வறண்ட இருமல், காய்ச்சல் மற்றும் சோர்வு ஆகியவை கவனிக்கப்பட வேண்டிய சில பொதுவான அறிகுறிகளாகும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: