കൊതുകുകൾ n-കോവിഡ്19 പരത്തില്ല

n-കോവിഡ്19 ശ്വസനവ്യവസ്ഥയിലാണ് (മൂക്കും തൊണ്ടയും അടങ്ങുന്ന ശ്വാസനാളം, ശ്വാസകോശം) അണുബാധയുണ്ടാക്കുന്നത് . കൊതുകുകൾ ഡെങ്കി, ചിക്കുൻഗുനിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പരത്തുമെങ്കിലും, കോവിഡ് വൈറസിനെ വഹിക്കില്ല. n-കോവിഡ്19 ബാധിച്ചവരെ കടിച്ച കൊതുകുകൾക്ക് വൈറസിനെ മറ്റു മനുഷ്യരിലേക്കോ മൃഗങ്ങളിലേക്കോ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. n-കോവിഡ്19 പടരുന്നത് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴുമുണ്ടാകുന്ന ചെറുതുള്ളികൾ, മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള സ്രവം, ഉമിനീര് എന്നിവയിലൂടെയാണ്.  കൊതുകുകൾ കോവിഡ് പരത്തുമെന്നതിന് ഇതുവരെ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. കോവിഡിൽ നിന്നും സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ സാമൂഹിക അകലം(social distancing ) ശീലമാക്കുക – അതായത്, രോഗം ഉള്ളവരുമായും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുമായും അടുത്തിടപഴകാതിരിക്കുക.സാധാരണയായി വരണ്ട ചുമ, പനി, ക്ഷീണം എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങളെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ലോകരോഗ്യസംഘടന പറയുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: