என்கோவிட்19 ஏன் ஓர் உயிரி ஆயுதம் அல்ல?

கொரோனா வைரஸ் தொற்றுப் பரவல் தொடங்கியவுடன், அந்த வைரஸ் ஆய்வுக்கூடத்தில் உருவாக்கப்பட்டது என்ற வதந்ததிகள் பரவத் தொடங்கின. இது வூஹானில் உள்ள நான்காம் நிலை உயிரிபாதுகாப்பு ஆய்வுக்கூடத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது என்று அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த சிலர் கூறினர். நான்காம் நிலை உயிரிபாதுகாப்பு ஆய்வுக்கூடங்கள் என்பவை, உலகின் மிகக் கொடிய நோய்க்கிருமிகளான எபோலா வைரஸ் போன்றவற்றை ஆராய்ச்சிகளார்கள் ஆய்வுசெய்யும் இடம். இந்த உயிரிபாதுகாப்பு ஆய்வுக்கூடங்கள் மிக உயரிய பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய ஓர் ஆய்வுக்கூடம் வூஹானில் இருப்பதானேலேயே என்கோவிட்19, மரபணு திருத்தம் செய்யப்பட்டு இங்கு உருவாக்கப்பட்டது என்றாகிவிடாது. 

சீனர்கள் சிலரோ, இந்த வைரஸ் அமெரிக்க ராணுவத்தால் கொண்டுவரப்பட்டது என்று கூறுகின்றனர். ஆனால், என்கோவிட்19 வைரஸோ மனிதர்களைத் தொற்றும் வைரஸ்களைவிடவும், வௌவால்கள், எறும்புண்ணி போன்றவற்றைத் தொற்றும் வைரஸ்களை ஒத்திருக்கிறது என்று அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். 

என்கோவிட்19 உண்மையிலேயே உயிரி ஆயுதமாக இருந்திருந்தால், மனிதர்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய, ஏற்கெனவே அறியப்பட்ட வைரஸ் ஒன்றில் இருந்துதான் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும். வைரஸின் மரபணு தகவலை (ஆர்.என்.ஏ.) வைத்து, அதன் குடும்ப வரைபடத்தை அறிவியலாளர்கள் தயாரித்துள்ளனர். வைரஸ் ஒன்றின் மரபணு தகவல் எப்படி ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்துக்குக் கடத்திச் செல்லப்படுகிறது என்பதைக் குடும்ப வரைபடம் விளக்கும். அதன்படி, இந்த வைரஸ் விலங்குகளில் இருந்தே மனிதர்களுக்குத் தொற்றியுள்ளது. 

உயிரி ஆயுதம் என்றால் என்ன?

கடந்த காலங்களில், நுண்ணுயிரிகளான பாக்டீரியா, பூஞ்சை ஆகியவற்றைக் கொண்டு நச்சுப் பொருட்களைப் பரவச் செய்வதன் மூலம் உயிரி ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. சண்டைகளின்போது தனிநபர்கள் அல்லது எதிரி மக்கள்தொகையின் மீது தொற்றச் செய்வதற்காகவென்றே இந்த நோய்க்கிருமிகள் வெளியிடப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, பேசிலஸ் ஆந்திராசிஸ் (Bacillus anthracis) என்ற பாக்டீரியாவைக் கொண்டு ஆந்திராக்ஸ் நோயை ஏற்படுத்தியதன் மூலம் அது உயிரி ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

உயிரி ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தப்படும் நோய்க்கிருமிகள் மிகக் கொடிய நோய்களை உண்டு பண்ணும். என்கோவிட்19 கடுமையான உடல்நலமின்மையைக் கொண்டுவந்தாலும், உயிரிழப்பு அதிகளவில் இல்லை. ஆகவே, இது உயிரி ஆயுதம்தான் என்று கூறுவதற்கு மிகக் குறைந்த ஆதாரம்கூட இல்லை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: