ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೇನು?

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು, ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಹೊರಗಿನ ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜೀವಾಣು ಅಥವಾ ಕಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳು ಪರೋಪಜೀವಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಣಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಇಂತಹ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಮನ್ನು ಬಹುಸಮಯದವರೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.  

ವೈರಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?

ಒಂದು ವೈರಾಣು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಂಕಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾಗು ಕೆಲವು ಸಸಾರಜನಕ (ಪ್ರೋಟೀನ್)ಗಳು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳು ವೈರಾಣುವಿನ ಮೈಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂಟುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಈ ವೈರಾಣುಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಜೀವಾಣುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 

ಲಸಿಕೆಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕನ್ನುoಟುಮಾಡುವ ವೈರಾಣುವನ್ನು, ನಮಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡದಂತೆ ಶಕ್ತಿಗುಂದಿಸಿ, ಲಸಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲುವೊಮ್ಮೆ ನಶಿಸಿದ ವೈರಾಣುವಿನ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಲಸಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವುದುಂಟು. ಲಸಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಂಕನ್ನುಟುಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈರಾಣುಗಳ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಕಾರಿ, ಎಲ್ಲಾ ವೈರಾಣುಗಳಿಂದಾಗುವ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದಡಾರ ಮತ್ತು ಸಿಡುಬು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಲಸಿಕೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. 

ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಕೊರೊನವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಈವರೆಗೆ ಯಾವ ಲಸಿಕೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಸ್ತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇರುವ  ಉಪಾಯಗಳು.

One thought on “ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೇನು?”

  1. ಲಸಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೋಪಜೀವಿಗೂ ವಿಪರೀತವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಙ ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ವಿಸ್ಮಯವೇ ಸರಿ

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: